Връзка

ГРЕШКА: si-contact-form.php казва, че липсва GD image поддръжка от вашият PHP !

Свържете се с фирмата, предоставяща място за сайта ви, и ги попитайте защо GD Image не се поддържа в PHP.

ГРЕШКА: si-contact-form.php казва, че фукнцията imagepng не се поддържа в PHP!

Свържете се с фирмата, предоставяща място за сайта ви, и ги попитайте защо фукнцията imagepng не се поддържа в PHP.