Графики

Този софтуер за сервиз ще Ви позволи да видите от тази страница графика за броя на приетите сервизирани уреди, както и сумата за Вашия труд.

За филтър можете да използвате само избор на година, така ще можете да видите следните примерни графики:

devices_accepted sum_accepted