Общи настройки

От администраторския панел имате възможност да редактирате някои от настройките. В частта “Общи” имате възможност да промените следните настройки:

Език – от тук можете да промените езика на формата за вход в системата, както и езика за проверка на състоянието на уред

Автоматично презареждане – това индикира на колко време страницата ще се refresh-ва

Автоматичен изход – валидността на курабийката – ако изтече ще е необходимо да се вписвате отново в системата

Имена, Телефони, IBAN, Булстат – информация за Вашата фирма – някои полета могат да се променят – други не.

Префикс – много важен елемент, който избирате сами – това е първата част от серийните номера, които генерирате. Също така това е и sub-domain -а, на който достъпвате ezServices:

пример: Префикс: ezs    =>  esz.ezservices.eu

При желание от Ваша страна можем да направим системата достъпна от Ваш домейн. Ако имате съществуващ WEB site можем да направим следната връзка:

https://services.moiatwebsite.com

Лого – логото, което се принтира на сервизните карти – трябва да бъде с големина не по-голяма от 250х120px и да бъде един от следните типове: jpg, jpeg, bmp и png.