Приемане за ремонт

За да добавите уред за сервизиране трябва да отговаря на следните условия:

  1. Да сте добавили собственика като клиент.
  2. Да сте добавили уреда към клиента.

Ако тези условия не са изпълнени посетете страницата за помощ при добавяне

  1. Добавяне на клиенти
  2. Добавяне на уред към клиент

Добавена е възможност да се приемат уреди по два начина:

1. При въвеждане на “ръка” – чрез директно посещение на:

(пример) https://demo.ezservices.eu/services/newservice

addservvice

След което ще бъдете подканени да въведете серийният номер на устройството, оплакванията и приоритета за сервиза. Полето “Остават” определя колко сервизни карти Ви остават от текущия ваучер. След като въведете необходимата информация и добавите сервиза ще бъдете прехвърлени към страницата с текущите сервизирани уреди.

2. Добавяне на уред след търсене в страницата с вече добавяни уреди:

https://demo.ezservices.eu/clients/devices

addservice-alt

 

Чрез полето търсене се осъществява търсене в едно от следните полета:

Сериен номер, Име на клиент, телефонен номер на клиент, описание на устройството

Когато търсеният уред е открит от търсачката, натиснете иконката на желаната операция:

edit – редактиране на информацията за устройството

plus – Добавяне на устройството в сервиза

users – Смяна на собственика на устройството

 

При натискане на (plus) ще бъдете прехвърлени към страницата за приемане на устройство, като серийният номер ще е попълнен и трябва само да въведете оплакване и приоритет.