Потребители

userslist

От тази страница можете да добавяте служители, да редактирате информацията за тях или просто да им забраните достъпа до ezServices.

Срещу всеки потребител има 2 иконки – една за редактиране и една кръгла, показваща дали потребителят е активен (зелена) или не (червена). Тук отново информацията е за Ваше улеснение без пряка връзка със системата. От тази страница, потребителят маркиран като Администратор в системата не може да бъде изключен, но ако забравите системата отворена паролата му може да бъде променена, затова използвайте опцията автоматичен изход от Общи настройки.

При редактирането на служител имате възможността да изберете в кой офис се намира той, каква му е длъжността и дали е Аутсурс служител. Ако служителят е маркиран като Аутсурс той може да вижда силно ограничена информация – списък на сервизните уреди, които са маркирани като аутсурс. Ако премахнете етикета “аутсурс” в дадена сервизна карта – то той повече няма да има достъп до нея, дори и да е работил по този уред. Също тези служители нямат достъп до въвежданите суми, както и до клиентската база данни. В сервизите, които той вижда може да добавя само коментари.